Disclaimer

Disclaimer
Deze website bevat algemene informatie met betrekking tot Garden Orchid, een product van Anthura B.V. wat in eigen beheer wordt geproduceerd. Bedoelde informatie is zo correct, volledig en actueel mogelijk. Echter kan hiervoor geen garantie worden geboden.

Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Anthura B.V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo spoedig mogelijk te corrigeren. Anthura garandeert slechts dat de Garden Orchid planten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Anthura B.V. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele beeldscherm en/of het printen van een enkele hardcopies ten behoeve van persoonlijk gebruik, niet voor bedrijfsmatig gebruik.

Auteursrecht
Anthura B.V. behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos. Zonder voorafgaande toestemming van Anthura B.V. is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op te slaan, te verspreiden op welke wijze dan ook.